Bee Welcome: Nyanlända med bikunskap hoppet för svensk honung

Produktionen av honung hade lätt kunnat fördubblas om det bara hade funnits arbetskraft. Svenska Bin hoppas nu på de nyanlända. Mustafa Alkhateeb från Syrien som har fått fast jobb i Säffle.