Håkan "Nordman" Hemlin om den dåliga kontakten med sina barn

Efter många års missbruk önskar Håkan "Nordman" Hemlin att han kunde vara en bättre pappa till sina barn. Lyckliga gatan-kollegan Nathalie "Cleo" Missaoui har gett honom nya insikter om föräldraskap.