Brunkolsaffären: "Miljöpartiet försöker slippa ta beslut"

TV4Nyheternas kartläggning visar att det finns stora frågetecken kring Miljöpartiets förklaring till varför man inte kan avveckla brunkolen i Tyskland.