Irakisk kritik mot utebliven underrättelseutbyte med Sverige

Flera svenska IS-rekryter befinner sig i Irak och landets underrättelsetjänst har vid flera tillfällen försökt utbyta information med Säpo utan att lyckas. Säkerhetspolisen menar att svenska myndigheter inte får samarbeta med stater som inte respekterar mänskliga rättigheter.