Upprymdhet om rymdnyhet

Glädjen bland forskare och rymdentusiaster visste inga gränser när
NASA lyckades etablera en rymdsond i Jupiters omloppsbana.