Åldersgräns för förtidspension sänks

Återigen ska ungdomar kunna förtidspensioneras. Från nästa år sänker regeringen åldersgränsen från 30 till det året man fyller 19 år. Förslaget väcker oro hos handikapporganisationerna och motstånd från Liberalerna i riksdagen. Där en av de mest kritiska ledamöterna själv uppmanades att ta förtidspension som ung.

Program från TV4