Regeringen vill förtidspensionera fler

Från nästa år ska ungdomar åter igen kunna förtidspensioneras. Regeringen sänker åldersgränsen från 30 till 19 år. Förslaget väcker stark oro hos handikapp-organisationerna.

Program från TV4