Robot ska ge läkare råd om behandling

Snart kan en robot bli kollega med läkare. Tanken är att roboten ska analysera resultatet av undersökningar och rekommendera vilken behandling som fungerar bäst.