51 gripna i stort pedofilnätverk

Norsk polis häktade 51 misstänkta pedofiler och beslagtog 150 terrabyte data av pornografiskt material.