Metylkvicksilver väntas öka

Det varmare klimatet kan komma att öka halterna av metylkvicksilver upp till sju gånger i våra ekosystem.
Norra halvklotet väntas bli hårdast drabbat, och om inte utsläppen minskar kraftigt kan det leda till stora hälsorisker.

Program från TV4