"En man med stort engagemang"

Journalisten Anders Bolling om professorn Hans Rosling.