Extern länk
Början på sidans innehåll

Fiskar skadas av läkemedelsrester

2017-02-27 • 1 min 4 sek

Varje år spolas ca 250 ton läkemedel ut i våra avloppsledningar. De svenska reningsverken klarar inte att ta bort alla medicinrester. Utsläppen innebär ingen hälsorisk för människor men studier från Umeå universitet visar nu att fiskars beteende förändras.