Billigare kostnader om vi betalar för egen vattenförbrukning

Den som betalar för sin egen el sparar mer än den som betalar gemensamt med andra. Forskare tror att det samma gäller för vatten. .