Komplicerad bärgning av fartyg

Just nu pågår bärgningen av de två fartyg som gått på grund i Göta Älv. Älven förser stora delar av göteborgsregionen med vatten och kommunerna i området har nu fyllt sina vattenreserver och vidtar extra skyddsåtgärder vid kritiska moment under bärgningen.