Skolan som serverar mat av råvaror som andra skulle slängt

Fryshusets skola i Husby i Stockholm blir nu först i landet med att servera mat som egentligen skulle ha hamnat i soporna. Det handlar om varor med kort utgångsdatum som skänkts av butiker. Men för att råvarorna ska räcka längre måste skolan vara kreativ.