Risk för mässlingsutbrott i flera kommuner

Den allvarliga sjukdomen mässlingen, som innebär risk för svåra följdsjukdomar, är på frammarsch i Sverige. I över 40 kommuner är andelen som vaccinerade så liten att det finns risk för smittspridning.