Början på sidans innehåll

Fler känner sig otrygga i Stockholms tunnelbana

2017-06-22 • 2 min

Hur omfattande brottsligheten i tunnelbanan är oklart, då de inte finns någon officiell statistik. Däremot visar siffror från SL:s trygghetscentral att telefonsamtal som rör tunnelbanan har ökat kraftigt de senaste åren. Från 1 237 samtal 2011 till 9 373 2016. Det kan handla om anmälningar om hot, våld, rån eller otrygghet. Tidigare fanns de poliser som speciellt jobbade i Stockholms tunnelbana. Men efter polisens omorganisation för 2,5 år är dom borttagna. Trots den stora ökningen i upplevd otrygghet så anser polisen att den deras nya arbetssätt fungerar bra.