"Sverige har blivit måltavla för fake news"

Craig Silverman, medieredaktör för Buzzfeed News, gästar TV4Nyheternas studio i Almedalen, Visby, under politikerveckan i ett samtal med programledare Anna Lindmarker om begreppet fake news. Han tar upp hur fenomenet uppstått, hur det går till, vilka intressen som ligger bakom och hur det kom sig att han engagerade sig i ämnet. Här berättar han mer specifikt om hur han ser på omfattningen av fake news i Sverige och han menar att Sverige just nu är en måltavla för demsamma och att innehållet främst handlar om migration.

Program från TV4