Kritiken mot falsklarmet hårt - ”Ska inte kunna ske i just det här fallet”

Johan Landgren, debattör och författare, är mycket kritisk till att Hesa Fredrik-signalen skickades ut av misstag i går kväll. Den kritiken delas av flera, bland andra Johan Sigholm, säkerhetsforskare vid Försvarshögskolan. Nu har regeringen också gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att se över rutinerna. Bland annat måste informationen till allmänheten bli bättre. Många är i dag kritiska till att myndigheterna inte använder ny teknik på ett smartare sätt. Minna Nyman, verksamhetschef på MSB svarar på kritiken.

Program från TV4