Därför kommer Trump förlora klimatkampen: "Moraliskt fullständigt oacceptabelt"

2016 var varmaste året hittills - hur står det till med planeten egentligen? Den här veckan träffas världens tusen främsta experter och forskare på klimatområdet i Stockholm för att svara på de akuta frågorna som behöver besvaras för att planeten ska kunna räddas. Bland annat kommer man diskutera relationen till USA, där klimatpolitiken är på tillbakagång. Johan Rockström är värd för mötet och professor i miljövetenskap.

Program från TV4