Början på sidans innehåll

Västerbottensprojektet - positivt mot diabetes

2017-08-24 • 54 sek

Genom så kallad screening fick patienter med typ 2-diabetes sina diagnoser tidigare, fick färre följdsjukdomar och minskade dödligheten. Det visar en studie på mer än 140 000 personer i Västerbotten. För patienter som fått diagnosen via screening ökar chansen att överleva och dessutom minskar risken för att drabbas av hjärtkärl-, njur- och ögonsjukdomar. Typ 2-diabetes kallas det när förmågan att producera insulin inte räcker för kroppens behov. Man räknar med att över en miljon människor i Sverige bär på arvsanlag för att utveckla sjukdomen och från forskarhåll hoppas man på en större medeetenhet bland befolkningen.