Familjen Nikula besöker ett asylboende

De har verkligen ett hjärta av guld.

Program från TV4