Stå upp och jobba – lika farligt som att röka

Att stå upp och arbeta kan vara lika skadligt som att röka. Den slutsatsen dras i en ny forskningsstudie från Kanada. Resultaten går stick i stäv med tidigare forskning som pekat ut stillasittande jobb som farliga för hälsan och väcker frågan om vad som egentligen är bästa arbetspositionen.

Program från TV4