Träna dig frisk - genom att träna rätt med medicinsk träning

Bli frisk eller få bättre livskvalitet med medicinsk träning. Professor Michail Tonkonogi och medicinske tränaren Michael Angress om medicinsk träning på vetenskaplig grund