Regler för friskvårdsbidrag måste ses över

Att ridning inte godtas som motion eller friskvård när det gäller skatteavdrag för friskvård från arbetsgivaren är både ålderdomligt och könsdiskriminerande och ändring måste till, menar ordföranden i riksdagens skatteutskott:

Program från TV4