Rapport: Sjukas arbetsresor minskar

Sjukskrivna som skulle kunna jobba om de fick hjälp med resorna kan i dag byta sjukpeng mot betalda resor till jobbet. Men trots att lösningen sparar pengar i sjukförsäkringen minskar antalet arbetsresor. År 2013 utnyttjade 3 400 personer möjligheten, men nu är antalet nere i 2 400 personer. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som Ekot tagit del av. Slutsatsen är att Försäkringskassan borde ha utrett möjligheten till arbetsresor för fler.

Program från TV4