Infekterad tvist om skogen i fjällen

Det kommer hårda ord från företrädare för Centerpartiet som nu ger sig in i den infekterade tvisten om fjällskogen. Skogsägare har stämt staten och kräver ersättning för skog de inte får avverka.