Var femte svensk bor i mögelbostad

Var femte svensk uppger att de bor i bostäder med mögel eller fuktskador. Lika många upplever att de har hälsoproblem kopplat till dålig innemiljö. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Och det är inte alltid som hyresvärdarna agerar.