Hopp om miljövänligare flyg med svensk metod

Många får klimatångest av att flyga och vissa har slutat flyga helt. Men nu finns förhoppningar om ett miljövänligare flyg i större skala. Inom några år ska restprodukter från svensk skogsindustri kunna driva hela det svenska inrikesflyget, visar forskning vid Luleå tekniska universitet.