”Elever stressas sönder av allt för många tester och prover”

I en debattartikel i DN, går läraren Fredrik Sandström hårt åt det svenska skolsystemet. Det är alldeles för många prov, test och betyg. Han efterlyser istället en skola som ger eleverna framtidstro och kunskapstörst.

Program från TV4