”Elever stressas sönder av allt för många tester och prover”

I en debattartikel i DN, går läraren Fredrik Sandström hårt åt det svenska skolsystemet. Det är alldeles för många prov, test och betyg. Han efterlyser istället en skola som ger eleverna framtidstro och kunskapstörst.