Infektioner som liten ökar risk för astma

Om man har många virusinfektioner när man är liten ökar det risken för att man får astma senare i livet och nu finns en möjlig förklaring till varför. Kunskap som banar väg för nya läkemedel.