Enkät på fritids visar på tungt arbete: "Krävs mycket mentalt"

Det råder brist på utbildad fritidspersonal, och tre av fyra lärare som jobbar på fritidshem tycker att deras arbete är för tungt. För stora elevgrupper, dåliga lokaler och brist på utbildad personal är några av problemen. Enzo Molina berättar om sin situation.