Krav på ny praxis för våldtäktsdomar - "För kort straff vid fällande"

Reaktionerna är många efter TV4 Nyheternas granskning av våldtäktsstraff som visar att mer än hälften av dem som döms för våldtäkt får straff som ligger på eller under den juridiska minimigränsen. En av kritikerna är före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem, numera förbundsordförande för brottsofferjouren.