Dragshowartister som sagotanter: "Det måste inte vara på ett visst sätt"

Inkluderande är ett av ledorden i satsningen "Bland drakar och dragqueens". Här läser dragartisterna Carlos "Carnita Molida" Romero Cruz och Jan "Inga Tvivel" Ericson sagor för 4-åringarna Melker, Sixten, Olof, Liv och Astor. Böckerna har fokus på normkreativa berättelser och läsningarna har blivit en succé.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.