Netanyahu: Om någon attackerar oss, attackerar vi sjufalt hårdare

Efter gårdagens militära sammandrabbning uppmanar nu FN:s generalsekreterare till omedelbart stopp för fientliga handlingar och provokationer.