Förlossningsskador relativt vanliga i Sverige

Det är fortfarande många kvinnor som får förlossningsskador i Sverige, även om antalet har minskat i jämfört med för tio år sedan. Sverige ligger dock fortfarande högre vad gäller bristningar och andra skador än exempelvis Finland och Norge men för 2018 har regeringen anslagit 1,8 miljarder extra till förlossningsvården.