”Mycket stor sannolikhet att det är en markering mot Sverige”

I ett uttalande uppmanar Guatemalas utrikesminister Sveriges regering att ta hem sin ambassadör, Anders Kompass. Samma krav har även ställts till Venezuela. Det ska dock varken röra sig om en utvisning eller att Kompass är förklarad ”non grata". Kompass som tillträdde tjänsten som ambassadör i höstas. Maria Leissner, tidigare ambassadör i Guatemala, medverkar.