Växjö Muslimer får ha böneutrop - något som nekades katolska kyrkan på 90-talet

Ingvar Fogelqvist, kyrkoherde i Sankt Mikaels församling, tycker att de olika besluten är orättvisa.

RÄTTELSE: Efter detta inslags publicering har Sankt Mikaels församling uppgivit till P4 Kronoberg att det inte handlade om ett avslag på en formell ansökan om klockringning, utan en muntlig avrådan från kommunen i ett bygglovsmöte för 25 år sedan.