Extern länk
Början på sidans innehåll

Så förbereder du dig för en krissituation: Kunskapen är generellt låg

2018-05-23 • 5 min 2 sek

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld är bakgrunden till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nu skickar ut en brochyr till alla hushåll om hur vi bör förbereda oss för en krissituation. Christina Andersson, projektledare vid MSB, berättar om vad du ska ha hemma för att klara en eventuell kris.