Kvinnor beväpnar sig för att rädda elefanten: Kan vara utrotad om tio år

Var 15:e minut dödas en elefant i tjuvjakt. Om det fortsätter så kommer vi inte ha några elefanter kvar i framtiden. Filippa Tarras-Wahlberg, grundare av Wildhood Foundation, arbetar med projektet Akashinga, där kvinnor utbildas militärt för att skydda de vilda djuren mot tjuvjakt.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.