Rolf Porseryd

Rolf Porseryd är en sann veteran med cirka 800 resor bakom sig. För TV4 Nyheternas räkning har han bevakat flera av världens mest laddade krishärdar och konflikter. Från och med augusti 2015 är han stationerad i USA för att bevaka vägen fram till det amerikanska presidentvalet 2016.

Elisabet Frerot

Elisabet Frerot har arbetat på TV4 sedan starten 1990, och har lett eller medverkat i ett flertal av kanalens aktualitetsprogram. Hon var kanalens Europakorrespondent 1998-2002, var stationerad i USA åren 2010-2012 och har sedan dess varit internationell korrespondent.

Stefan Borg

Stefan Borg har arbetat för TV4 sedan 1993. Han har varit USA-korrespondent i ett par olika omgångar och uppskattar att han gjort närmare 400 resor. Hur stora risker yrket innebär visade sig när Stefan skottskadades då bilen han färdades i besköts.

Anna Herdenstam

Anna Herdenstam arbetade 2014-2015 som TV4 Nyheternas korrespondent i USA. Tidigare arbetade hon som nyhetsankare och innan det som nöjes- och kulturjournalist.