Viktigast att tänka på i varje dans enligt Let's dance-juryn.

Tango

Den mest passionerade av de moderna danserna är Tangon. Här är det viktigt med bestämda steg, taktfast till musiken. Explosivt uttryck.

Jive

Den snabbaste av latindanserna är Jive. Viktigt att vara lätt och snabb på foten. Man ska inte luta sig tillbaka utan ha vikten långt fram.

Rumba

I rumban måste man vara musikaliskt känslig och medveten om alla rytmer för att kunna fylla ut takterna. Det räcker inte att kunna koreografin utan man måste förstå musiken.

Paso Doble 

I Paso doble vill juryn se aggression och skrapa rörelser.

Slowfox

I slowfox är det viktigt att hålla sig till rytmen, anses svårast av de moderna danserna.