Programledaren Tilde de Paula Eby frågade Gunde Svan om han kunde tänka sig ett liv utan sin fru Marie - då bröt Gunde Svan ut i tårar medan han svarade nej.