Juryns fyra medlemmar sätter var sin poäng från 1-10 på dansparen. Juryns sammanlagda poäng räknas sedan enligt ett rankingsystem där det bästa paret får ex 12 poäng, det näst bästa 11 osv.

Samma sak händer med telefonrösterna, det vill säga det par som får flest röster av er tittare får 12 poäng, det par som får näst flest röster 11 poäng osv.

Sen räknas juryns och tittarnas poäng ihop, och det par som fått minst poäng får lämna Let´s Dance. Får två par lika många poäng vinner det paret som fått högst poäng av tittarna.

Antal poäng utgår från hur många par som är kvar i tävlingen, är det 12 par är 12 högsta poäng, är det 11 par är högsta poäng 11 osv.