Alla sex danspar kommer att dansa samtidigt till låten Great balls of fire. Dansen kommer vara en blandning av swingdanceformer som till exempel snabb jive, lindyhop, swing och rock n'roll. Juryn kommer att bedöma tävlingen genom att välja bort par efter par. Första paret som får lämna golvet får 5 poäng som läggs till de tidigare jurypoängen. Andra paret som lämnar golvet får 6 poäng, tredje paret som lämnar golvet får 7 poäng, fjärde paret som lämnar golvet får 8 poäng, femte paret som lämnar golvet får 9 poäng. Det sist kvarvarande paret får 10 poäng som läggs till de tidigare jurypoängen.