Lär känna Simons danspartner och Let´s dance nya proffsdansare Elisabeth Novotny bättre här.