1. Välj ut en plats för din vedstack, helst ska den vara både solig och utsatt för vind.

2. Lägg ut ett rutnät av slanor på en plan yta.

3. Fortsätt lägg ut ett ganska glest lager med vedträn med barken nedåt. Nu är golvet klart.

4. Bygg upp en ring med stora vedträn – alltid med barken mot marken.

5. När ringen kommit upp lite i höjd, fyll upp ringens mitt med mindre och ojämna vedbitar. Släng de huller om buller för att luften ska kunna tränga in överallt.

6. Till sist bygger du upp en kulle och avslutar med att ”lägga ett lock på semlan”; som tegelpannor på ett tegeltak staplar man de sista vedträna, nu med barken uppåt, så att regnvatten lätt rinner av.