Om du inte har en gammal brudkista så kan du lika väl använda en gammal tunna

Först ordnar man eldplatsen minst 2,5 meter från tunnans placering. Tunnan skall vara placerad högre än eldplatsen.

Gräv sedan en rökkanal från eldplatsen till hålet du gjort i tunnans botten. Eldplatsen måste kunna täckas med ett lock eller liknande för att man skall få röken att ta kanalen och fylla tunnan.

I tunnan har du ordnat upphäng för gallret så att det kan hänga i tunnan.

Nu är det bara fylla eldplatsen med spån eller enris, göra en liten glödeld och sedan lägga på locken på tunnan och eldplatsen.

I den här kallröken kan man röka både kött och fisk. Rökningen tar ca 10 timmar, man får prova sig fram.