Svensk löjrom håller hög internationell klass och är Sveriges första och hittills enda produkt som fått skyddad ursprungsbeteckning.

Mannen som lyckats med denna bedrift heter Tryggve Bergman. Genom att anlita ryska forskare som tog isotop-prover kunde han slutligen bevisa för EU och Bryssel att rommen från Haparandas norra skärgård, strax söder om Piteå är helt unik. Här finns förutsättningar som man inte hittar någon annanstans i världen – nämligen bräkt vatten.

Siklöjan finns på många platser, men Kalix är enda platsen som rommen läggs i saltvatten. Norra Sveriges alla floder mynnar ut i Bottenviken, och det är precis i de vattendragen, där sötvatten möter bäcktvatten, som rätt saltnivå uppnås. Här finns de särskilda växter och organismer som utgör siköjans basföda och ger löjrommen dess unika, mineralrika smak.


Det är ett krävande och strängt reglerat arbete att få fram de delikata gyllene små kornen. Siklöjan får bara fiskas under lektiden 20 september - 31 oktober. När fiskebåtarna anlöper hamn måste fisken till beredningsplatsen inom en timme.

Först ska honorna skiljas från hanarna. Därefter är det dags att klämma ut rommen, och det måste gå fort. Maximalt sex timmar får gå mellan klämning och sköljning och allt måste ske för hand. Rommen ska sköljas och vispas för att avlägsna romsäcken. Sedan silas, torkas, saltas och slutligen besiktigas innan den är klar att frysas. Allt detta 24 timmar efter att fångsten bärgats.


Tänk på det nästa gång du tar en sked löjrom – var stolt över vår svenska löjrom från Kalix. Det är en delikatess i världsklass.