På Gotland fylldes Sverigeresans tält under rubriken: Kan regelförenkling skapa tillväxt? LRF Gotland menar att vissa regler är viktiga och nödvändiga för att säkra kvaliteten på vår mat, medan andra regler och framför allt tillämpningar av dem kan ifrågasättas.
– Vi diskuterade regelverket för lantbruket – Sverige kontra Europa. I Sverige har vi fler och tuffare regler kring djurvälfärd – men konsumenterna vet inte vilket oerhörd skillnad det är, säger Susanne Welin-Berger på LivsTek och fortsätter:
– Till följd av det har bönderna en otrolig administrativ börda, men trots att både regeringen och EU arbetar med ett regelförenklingsprogram upplever bönderna att det blir fler blanketter att fylla i.
Panelen tyckte också att straffen för mycket små snedsteg är orimligt höga.
– Om en kontrollant upptäcker att en kalv saknar öronmärkning kan bonden behöva böta upp till 20 000 kronor. Det trots att kalven kan ha tappat märkningen samma morgon, avslutar Susanne.